Al-Kitaab 2 2e – Lesson 4

Lesson 4-Al-Mufradaat Tadhakkaru
Lesson 4-Al-Mufradaat Min Al-Qaa
Lesson 4-Al-Mufradaat Fi9l Ra_aa
Lesson 4-9ibaaraat Jadiida
Lesson 4-Tamriin 12 Istimaa9 Al-
Lesson 4-Thaqaafa
Lesson 4-An-NaSS
Lesson 4-Al-Qawaa9id Tamriin 20
Lesson 4-Tamriin 24 Istimaa9 Al-
Lesson 4-9aammiyya Mufradaat
Lesson 4-9aammiyya Al-QiSSa
Lesson 4-9aammiyya Taraakiib