Al-Kitaab 1 2e – Lesson 8

درس ٨، المُفرَدات
درس ٨، القصة: تمرين ٤
درس ٨، القصة: تمرين ٥
(درس ٨، القواعد (الفعل الماضي
(درس ٨، القواعد (دراسة الفعل: الماضي والمضارع والمصدر
درس ٨، القواعد (الاعداد اا-١٠٠) ٠٠
درس ٨، تمرين ١٢
درس ٨، الاستماع: تمرين ١٦
درس ٨، تمرين ٢١
“درس ٨، العامية: القصة: “المستقبل للتجارة
“درس ٨، العامية: “الادب مالوش مستقبل
“درس ٨، العامية: “أسرتي