Al-Kitaab 1 2e – Lesson 4

درس ٤، المُفرَدات
درس ٤، القصة: تمرين ٥
درس ٤، القصة: تمرين ٦
درس ٤، الثقافة: في المدرسة
درس ٤، القواعد (الفعل المضارع) : فعل
درس ٤، القواعد (الفعل المضارع) : سكن
درس ٤، القواعد (الفعل المضارع) : درّس
درس ٤، القواعد (الفعل المضارع) : تذكَّر
درس ٤، تمرين ٨
درس ٤، الاستماع: تمرين ١٣
درس ٤، تمرين ١٤
درس ٤، تمرين ١٩
“!درس ٤، العامية: القصة: “ازيّ احفظ كل الاسامي؟
“درس ٤، العامية: “إنت في قسم ايه؟