Al-Kitaab 1 2e – Lesson 2

درس ٢، المُفرَدات
درس ٢، القصة: تمرين ٣
درس ٢، الثقافة: شغل البيت
(درس ٢، القواعد (الضَمائِر
جمع التكسير : (Human Plurals) درس ٢، القواعد
جمع المُذكَّر : (Human Plurals) درس ٢، القواعد
جمع المؤنث : (Human Plurals) درس ٢، القواعد
جمع التكسير : (Non-Human Plurals) درس ٢، القواعد
جمع -ات : (Non-Human Plurals) درس ٢، القواعد
درس ٢، الاستماع: تمرين ١٠
درس ٢، تمرين ١٥
“درس ٢، العامية: القصّة: “انا فعلا وحيده
“درس ٢، العامية: “أخبارك ايه؟