Al-Kitaab 1 2e – Lesson 14

درس ١٤، المُفرَدات
درس ١٤، تمرين ١
درس ١٤، القصة: تمرين ٦
درس ١٤، القواعد (الإضافة): تمرين ٩
(درس ١٤، القواعد (أوزان الفعل
درس ١٤، الاستماع: تمرين ١٦
درس ١٤، تمرين ١٨
“درس ١٤، العامية: القصة: “أتمني مانسيبش البيت دا
“درس ١٤، العامية: “فيه شقة فاضية؟