Al-Kitaab Part 1 – Lesson 8

( المُفرَدات (الفصحى
( المُفرَدات (المصرية
( المُفرَدات (الشامية
تمرين 2
(تمرين 5 (المصري
(تمرين 5 (الشامي
(تمرين 6 (المصري
(تمرين 6 (الشامي
تمرين 7
Conjugating الماضي (Formal)
Conjugating الماضي (Egyptian)
Conjugating الماضي (Levantine)
الماضي with Roots with Vowels
تمرين 10
(Part 1) I القواعد 2: وزن
(Part 2) I القواعد 2: وزن
(Part 3) I القواعد 2: وزن
(Part 4) I القواعد 2: وزن
II القواعد 2: وزن
III القواعد 2: وزن
IV القواعد 2: وزن
V القواعد 2: وزن
VIII القواعد 2: وزن
تمرين 18
(تمرين 20 (المصري
(تمرين 20 (الشامي